Magyar oldal

Megkezdődött a II. félév

Január 16.-án újra benépesült iskolánk, megkezdődött a II. félév. A meleg és barátságos osztálytermek újra élettel teltek meg, mindenki lelkesen mesélte vakációs élményeit, a karácsonyi ajándékokról és a Szilveszteri ünnepségről is beszámolva egymásnak. A II. félév június 22.-én ér véget, a húsvéti vakáció április 6-tól, április 22-ig tart. Április 2-6 közötti időszakban kerül sor is ... citeste tot

Az övéi közé jöve és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig be¬fogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek...” János evangéliuma 1:11.12.

Karácsony a fény ünnepe. Ezernyi izzó világítja meg az utcákat, öltözte­ti ünneplőbe környezetünket. Fényesebbek a városok, a hajlékok. E fény azonban nem hasonlítható ahhoz, mely Betlehem pusztájában ragyogott, hirdetve Isten szeretetét, hogy akit évezredek óta vártak, a világ megváltó­ja megszületett. Az övéiért jött, népét megváltani, Istennel való kapcsula­tukat helyreállítani. És mégis oly fájdalmas olvasni, h ... citeste tot

Készülődés a Karácsonyra

Iskolánk tanulói nagy lelkesedéssel készülőd­nek a közelgő karácsony megünneplésére. Szor­galmasan ismétlik versei­ket, vidáman énekelik da­laikat. Iskolánkban minden évben közösen köszöntjük a szülőket és a hozzátartozókat egy bensőséges műsorral, ez a mi ajándékunk, amivel köszönetet mondunk a sok szeretetért és törődésért ami­vel elhalmoztak bennünket az év során. Már az elkövetkező ünnep jegyében, december 15 ... citeste tot

A 10. évfolyamába lépett iskolaújságunk a Diákszó

Megjelent a Diákszó szeptember-októberi száma. Az újság hasábjain megtalálhatjuk Csanádi János tanár úr cikkét Fáy Szeréna művésznőről, a Nemzeti Színház színészéről, aki 1865-ben Erdőhegyen született. Az V. osztály is bemutatkozik, olva­shatunk verset és beszámolót nyári élményekről, fejthetünk rejtvényt és részt vehetünk a „Legyél te is Ész milliomos” versenyen. Az idén is a VII. osztály szerkeszti a lapot, Sime ... citeste tot

Halloween az Erdőhegyi Iskolában

A Halloween minden év¬ben a gyermekek számára a vidámság ünnepe. Az ünnep eredete régmúlt időkre vezet¬hető vissza. Amikor rövidülni kezdtek a nappalok az embe¬rekben felgyűlt az ősi félelem a sötétségtől, az ismeretlentől, ezért fényeket gyújtottak, kö¬zösen megpróbálták elijeszteni a rosszat. Az ősi kelták a nap¬istenük tiszteletére rendezték meg a samhain ünnepet, a kel¬ta újévet, megköszönve a bő¬séges termést és remélve, hogy ... citeste tot

Az erdőhegyi napközi mindennapjai

Az októberi számban megjelent már egy tudósítás a napközi beindulásáról, Molnár Erzsébet óvónő ki­tartó és lelkes munkájának köszönhetően. Otthonos, tiszta és barátságos környe­zetben folynak a napközi­sek mindennapjai. A délelőtti program után, a gyerekek 12.30-kor ebédelnek. Az ízletes falatokat a Crişul étteremből szállítják na­ponta, a gyerekek nagy me­gelégedésére, akik „egymás kedvéért” sokk ... citeste tot

Sikeres szereplés a ballada- és mese¬mondó versenyen

Az elemi iskolásoknak meghírdetett Kriza János balla­da- és mesemondó verseny me­gyei szakaszán, az Erdőhegyi Iskola két diákja is sikeresen sze­repelt, Szilasi Ildikó tanítónőnek köszönhetően. Az Aurel Vlaicu Általános Iskolában megtartott versenyen, a III.-IV osztályosok korosztályában Papp Zsófia első díjat, míg Kovács Krisztián a II. díjat érdemelte ki. A versenyre öbb mint negyvenen neveztek be. Az oklevelek mellett, értékes könyveket is kaptak a legjob­ban szereplő d ... citeste tot

Napközi az erdőhegyi ovodában

Molnár Erzsébet kitartó küz­delmének köszönhetően, október 3.-tól hivatalosan is beindult a magyar nyelvű napközis csoport az erdőhegyi óvodában. Lelkes segítők is hozzájárultak a sikeres in­duláshoz, hiszen gyermekágyakra és kis asztalkákra volt szükség. Az asztalkákat ft. Pántya Elemér, kisjenői plébános adományozta, míg az ágyakat Almási Vince kisi­ratosi polgármester adta kölcsön, egy évre. Az óvoda kiscsoportja mellett, a napközivel is f& ... citeste tot

Templombúcsú Kisjenőben

Péntek, 2011. szeptember 30., 15.37 A kisjenői katolikus tem­plomban felemelő ünne­pség zajlott Szent Mihály arkangyal napján, szeptem­ber 29.-én. Szent Mihály főangyal, a templom védőszentje tiszteletére megtartott tem­plombúcsú alkalmából, a résztvevők megkoszorúzták dr. Boros Béla címzetes ér­sek erdőhegyi szülőházán elhelyezett emléktáblát. A koszorúzás előtt Ft. Pántya Elemér plébános tartott szertartást, nt. Papp József erdőhegyi refo ... citeste tot

Let’s Do It Kisjenő-Erdőhegyen

A ’Mihai Veliciu” Elméle­ti Líceum tanulói is részt vettek a szeptember 24.- én megtartott takarítási na­pon. Észtországban fogal­mazódott meg az akció ötlete, még 2008-ban, és az évek során hatalmas társa­dalmi mozgalommá alakult. Résztvesznek önkéntesek Lettországból, Litvániából, Portugáliából, Szlovéniából, Ukrajnából, Oroszországból, Brazíliából, Magyarországról, Finnországb ... citeste tot

First 1 2 3 4 5 Last

Creaţie Hotărâri Consiliu local

Cauta pe site

Vremea in Cris

Temperatura actuala: 0 °C
Minima: -3 °C
Maxima: 2 °C

Curs valutar

4,44 RON 1,42 RON (100 HUF) 3,92 RON 159,25 RON